Obvestilo za javnost

datum: 26.01.2016

kategorija: obvestila

Društvo Mladi nogometaš Gorica obvešča, da smo dne 19.01.2016 na sodišču podpisali sodno poravnavo z ND Gorica, ki nam je po pogodbi dolgovala 60.000 € še iz leta 2012, 2013 in 2014 ter 8.404 € zamudnih obresti.

Z namenom nadaljnjega razvijanja nogometa v Novi Gorici smo se odpovedali 30.000 €.

ND Gorica mora našemu društvu do 29.02.2016 nakazati 38.404 €. S tem denarjem bomo poravnali sodne stroške in obveznosti do trenerjev, tehničnega osebja ter dobaviteljev, ki jih imamo še iz prve polovice leta 2014.

 

Predsednik DMNG

Egon Jelen


ar©tur