predstavitev

Društvo mladi nogometaš Gorica  je bilo ustanovljeno avgusta 2001 kot samostojna pravna oseba.  Vse do leta 2014 je društvo  skrbelo za goriško nogometno šolo. Organizacijsko, finančno in strokovno smo vodili piramido otroških in mladinskih selekcij. Društvo je bilo pogodbeno povezano z ND Gorica.  Naša šola je bila prepoznavna v Sloveniji ter tujini. Vse do leta 2013 je bil HIT d.d. generalni pokrovitelj naše nogometne šole.

Vizija našega društva je jasno opredeljena v statutu in sicer:

  • vzgoja otrok in mladine v pozitivno in optimistično naravnano osebnost
  • vzgoja in šolanje kvalitetnih mladih nogometašev
  • šolanje kvalitetnega strokovnega kadra

Po enostranski prekinitvi pogodbe s strani ND Gorica leta 2014 društvo nadaljuje samostojno pot. Začeli smo graditi piramido otroških selekcij. V letu 2014 smo postali polnopravni člani Nogometne zveze Slovenije. Pridobili smo status nogometnega kluba.

V tekmovalni sezoni 2015/2016 bomo nastopali z dvema ekipama (U9  in U11) v ligah MNZ Nova Gorica ter izvajali program krožkov na sedmih osnovnih šolah na Goriškem. V našem programu vadi cca 200 otrok starih od 6 let do 10 let

 

Izvršni odbor društva

Egon Jelen - predsednik

Branko Polanc - podpredsednik

Branko Tomažič

Enes Demirovič

Milan Osterc

Sandi Valentinčič

Massimo Leban

 

Predstavniki staršev:

U9 - Suzana Perko in Darjo Markočič 

U11 - Martina Murovec in Tomaž Trampuž


ar©tur