Društvo mladi nogometaš Gorica  je bilo ustanovljeno avgusta 2001 kot samostojna pravna oseba.  Vse do leta 2014 je društvo  skrbelo za goriško nogometno šolo. Organizacijsko, finančno in strokovno smo vodili piramido otroških in mladinskih selekcij. Društvo je bilo pogodbeno povezano z ND Gorica.  Naša šola je bila prepoznavna v Sloveniji ter tujini. Vse do leta 2013 je bil HIT d.d. generalni pokrovitelj naše nogometne šole.

Vizija našega društva je jasno opredeljena v statutu in sicer:

Po enostranski prekinitvi pogodbe s strani ND Gorica leta 2014 društvo nadaljuje samostojno pot. Začeli smo graditi piramido otroških selekcij. V letu 2014 smo postali polnopravni člani Nogometne zveze Slovenije. Pridobili smo status nogometnega kluba.

 

Izvršni odbor društva

Egon Jelen - predsednik

Branko Polanc - podpredsednik

Branko Tomažič

Enes Demirovič

Milan Osterc

Sandi Valentinčič

Massimo Leban